We moeten iets met duurzame inzetbaarheid, maar waar beginnen we?

Belangrijk is om eerst te bepalen wat duurzame inzetbaarheid voor úw organisatie betekent. Hebben we het over ouderenbeleid, leven lang leren, gezonde leefstijl of over heel andere thema’s?

Ons verzuim blijft maar stijgen, hoe kunnen we dit verlagen?

Scherper sturen op het verzuim is niet de oplossing. De winst is ‘aan de voorkant’ te behalen. Hiervoor gaan we eerst samen met u kijken naar de grondoorzaken van het verzuim om deze vervolgens te vertalen naar preventief beleid.

Onze medewerkers ervaren een hoge werkdruk, wat te doen?

Bij een hoge werkdruk denken we vaak aan het verlagen van de belasting door bijvoorbeeld het werk anders te organiseren of taken elders te beleggen. Maar heeft u weleens nagedacht over het verhogen van de belastbaarheid van uw medewerkers?

We doen van alles op het gebied van Vitaliteit maar het levert nog weinig op.

Vaak zien wij allerlei leuke interventies zoals een vitaliteitsweek, fruit op het werk, stoppen met roken cursus en met korting naar de sportschool. Vitaliteit is echter meer dan dat. Succes zit in een integrale totaalaanpak.

De gemiddelde leeftijd stijgt, hoe houden we medewerkers gemotiveerd tot aan pensioen?

Ontwikkelen van een ouderenbeleid doen wij niet. Wél gaan we met u aan de slag met generatiemanagement. Tenslotte heeft niet alleen de oudere medewerker specifieke behoeften maar heeft elke generatie haar eigen uitdagingen in werk en privé.

Verzuimreductie


Verzuim blijft een heikel punt binnen organisaties. Als een werknemer ziek is, is dat voor niemand prettig. Voor de werknemer niet, maar ook niet voor de werkgever.

Organisatievitaliteit


Een vitale organisatie is meer dan een optelsom van duurzaam inzetbare medewerkers. Ook de organisatie zélf kan aan diverse knoppen draaien.

Duurzame
inzetbaarheid

Duurzame Inzetbaarheid is het vermogen van medewerkers om nu en in de toekomst toegevoegde waarde in het werk te leveren en te ervaren.

Een integrale aanpak voor vitale organisaties

Wij bouwen vitale organisaties door medewerkers zelf de regie te geven en aan de slag te laten gaan met hun persoonlijke duurzame inzetbaarheid. Met behulp van diverse handige tools krijgen zij inzicht en praktische tips om hun gezondheid, vitaliteit en geluk te vergroten.

Daarnaast kijken wij ook aan welke knoppen de organisatie kan draaien om haar medewerkers optimaal te faciliteren. Tal van processen en ‘systemen’ hebben effect op de vitaliteit in een organisatie. Door deze motiverend in te richten leveren ze een belangrijke bijdrage aan de organisatievitaliteit.

Ons derde expertisegebied is het analyseren en optimaliseren van het verzuimmanagement proces binnen organisaties. We begeleiden onze klanten bij het maken van de omslag ‘Van sturen op verzuim naar inzetten op Vitaliteit’. We ontzorgen leidinggevenden bij complex verzuim en helpen hen met het invoeren van inzetbaarheid/FIT gesprekken met hun medewerkers.

Onze diensten

Coaching & Advies

Onze Vitaliteitsmanagers hebben jarenlange ervaring in het bedrijfsleven, weten hun weg en snappen hoe de hazen lopen in (complexe) organisaties. Ze staan klaar voor coaching en advies.

Projectmanagement

De projectmanager helpt bij het zetten van concrete stappen naar een vitale organisatie, bij het oplossen van vitaliteits -vraagstukken, duurzame inzetbaarheid en meer.

Probleemanalyse

De Vitaliteitsmanager® analyseert het voorgestelde probleem van de organisatie. Hierbij maken wij gebruik van diverse gevalideerde onderzoeksmethodieken (o.a. van TNO).

Programma's op maat & praktisch inzetbare tips en adviezen

Wij maken gebruik van het adviesmodel voor Vitale Organisaties. Hierbij kijken we over zes pijlers naar de organisatie. Deze pijlers zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en hebben ieder hun eigen dominante thema’s. Op basis van een quickscan en vervolgens een uitgebreide stakeholder analyse brengen wij advies uitNiet door het schrijven van taaie consultancyrapportages maar met op maat gemaakte programma’s en praktisch inzetbare tips en adviezen 

Stories

ARTIKEL

Inzicht in de veroorzakers van stress en werkdruk

COLUMN

Succesvol aan de slag met Duurzame inzetbaarheid

ARTIKEL

Vitaliteit als sleutel tot duurzame inzetbaarheid

ARTIKEL

Voeren jullie al fit gesprekken? 

ARTIKEL

Vitaliteit is meer dan sla eten en sporten

HANDIGE TIPS

3 belangrijke tips voor Vitaliteitsmanagement

ANIMATIE

Samen aan de slag met duurzame inzetbaarheid.

Wij werkten voor