Duurzame inzetbaarheid

Duurzaam inzetbare medewerkers zijn van goede gezondheid en voelen zich energiek en vitaal. Houden hun kennis, vaardigheden en arbeidsmarktcompetenties op peil. Zijn betrokken bij de organisaties en enthousiast en gemotiveerd door hun werk. Hebben en houden een goede werk-privé en zijn voorbereid op de toekomst.

Gezondheid en
energie

De fysieke, mentale en maatschappelijke fitheid bepaalt het algemene gevoel van welzijn.

Motivatie en
betrokkenheid

Motivatie, betrokkenheid bij de organisatie en algehele werktevredenheid bepalen de inzet.

Vakkennis en
vaardigheden

Om optimaal te functioneren zijn beschikking over de juiste kennis en vaardigheden een voorwaarde.

Balans tussen werk en privé

Disbalans in de combinatie van werk- en privétaken kan leiden tot overbelasting en uitval.

Persoonlijk
leiderschap

Medewerkers moeten eigen regie kunnen en willen nemen en hierin ondersteund worden.

Toekomstig
functioneren

Toekomstgerichte ontwikkeling is noodzakelijk om het huidige werkvermogen te behouden.

Een breed begrip nader toegelicht

Duurzame Inzetbaarheid is voor velen een containerbegrip. Het varieert van ouderenbeleid, leven lang leren naar gezonde leefstijl en het aanpakken van werkdruk. Wij hanteren de definitie van TNO: Duurzame inzetbaarheid is het vermogen van medewerkers om nu en in de toekomst toegevoegde waarde in het werk te leveren en te ervaren.

Medewerkers in de regie

Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen geluk, gezondheid en groei. Om hen hierbij op gang te helpen maken we gebruik van diverse instrumenten van TNO. Zo zetten we bijvoorbeeld een vitaliteitsvragenlijst (DIX) in om de inzetbaarheid van medewerkers inzichtelijk te maken. Ook maken we gebruik van verdiepende scans op het gebied van stress, bevlogenheid en leefstijl.

Weten hoe uw organisatie ervoor staat? Vul de quickscan 'Vitale organisatie' in

Met de quickscan (op basis van het  adviesmodel voor Vitale Organisaties) en vervolgens een uitgebreide stakeholder analyse brengen wij advies uitNiet door het schrijven van taaie consultancyrapportages maar met op maat gemaakte programma’s en praktisch inzetbare tips en adviezen

Veelgestelde vragen

Elke organisatie is gebaat bij goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers die een leven lang kunnen werken en die de prestaties leveren die van hen verwacht worden. Mensen die met plezier naar hun werk gaan, blijven zich immers ontwikkelen, investeren in hun vitaliteit en nemen hun verantwoordelijkheid. Organisaties die inzetten op duurzame inzetbaarheid faciliteren en ondersteunen hun medewerkers hierin. En dat betaalt zich terug op allerlei vlakken.

De Vitaliteitsmanager kijkt bij duurzame inzetbaarheid naar Gezondheid en energie, Motivatie en betrokkenheid, Vakkennis en vaardigheden, Balans tussen werk en privé, Persoonlijk leiderschap (eigen regie, veerkracht en veranderingsbereidheid) en het huidig- en toekomstig functioneren van medewerkers (bron: TNO Innovation for live)

Medewerkers geven aan tot gemiddeld 62,7 jaar fysiek en mentaal in staat te zijn om hun huidige werk te kunnen doen (CBS). En maar liefst bijna twee derde van de Nederlanders heeft na het werk geen energie meer (Fonds Psychische Gezondheid). Dat zijn best wel zorgwekkende cijfers, maar niet zo vreemd in de steeds veeleisendere wereld waarin we leven.

Het is voor organisaties dan ook belangrijk om duurzaam te investeren in het werkvermogen en de fitheid van hun medewerkers, om zo blijvende productiviteit te creëren. En dat gaat verder dan alleen het aanbieden van gezonde voeding in de kantine en het opnemen van een sportschoolabonnement in de secundaire voorwaarden.

Als je je bedenkt dat bevlogen medewerkers maar liefst 10 tot 12% productiever zijn*, dan begrijp je dat motivatie en betrokkenheid de brandstof zijn voor de prestaties van een organisatie. Gemotiveerd zijn voor je vak vormt de basis om op korte en lange termijn optimaal inzetbaar te blijven. En organisaties die dat beseffen en een werkklimaat bieden waarin gemotiveerde medewerkers kunnen excelleren, plukken daar op termijn de vruchten van.

 

* Bron: Wilmar Schaufeli, Nederlands arbeids- en organisatiepsycholoog, klinisch psycholoog en hoogleraar Arbeids- en organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht (UU) te Utrecht, aan de Katholieke Universiteit Leuven en aan de Universitat Jaume I te Castellón

Als je nu van school komt, is je kennis na drie jaar al verouderd, aldus hoogleraar en organisatiepsychologe Aukje Nauta. Het uit kunnen voeren van werk vraagt dan ook om het hebben en blijvend ontwikkelen van kennis en vaardigheden en aansluiting houden bij ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Dat vraagt op zijn beurt weer om ruimte voor ontwikkeling én om inzicht in de benodigde kennis en vaardigheden, nu en in de toekomst. Aan organisaties de taak om medewerkers hierin continu te faciliteren en te stimuleren.

Werk en privé zijn nauw met elkaar verbonden en grijpen op elkaar in, maar blijken in deze hectische tijd steeds moeilijker te combineren. Sterker nog: uit onderzoek van Maurice de Hond uit 2012 blijkt dat Nederlanders de combinatie van werk en privé ervaren als een zware last. Slechts 8% van de ondervraagden vindt hun leven goed in balans. Werkgevers die hun medewerkers de flexibiliteit bieden om zowel op persoonlijk als zakelijk gebied te kunnen focussen en excelleren, zullen merken dat dit alleen maar ten goede komt aan de gewenste prestaties.

Het tempo waarin de wereld van werk en daarmee de arbeidsmarkt van morgen verandert, neemt toe door nieuwe technologieën, globalisering en maatschappelijke veranderingen. Banen en taken die er nu nog zijn, zullen op termijn verdwijnen. Andere, die wij nu nog niet hebben bedacht, ontstaan. Het is van belang dat medewerkers zelf de regie nemen over hun inzetbaarheid en actief werk maken van hun toekomst. Medewerkers blijven immers alleen duurzaam en breed inzetbaar als zij veerkrachtig zijn, mobiel en wendbaar blijven (zowel binnen als buiten de gebaande loopbaanpaden) en hier zelf de verantwoordelijkheid voor nemen.

Experts

Maak kennis met onze Vitaliteitsmanagers

Maaike Thijssen

Functie

Sr. Adviseur Duurzame Inzetbaarheid & Organisatievitaliteit

Stories

ARTIKEL

Inzicht in de veroorzakers van stress en werkdruk

COLUMN

Succesvol aan de slag met Duurzame inzetbaarheid

ARTIKEL

Vitaliteit als sleutel tot duurzame inzetbaarheid

ARTIKEL

Voeren jullie al fit gesprekken? 

ARTIKEL

Vitaliteit is meer dan sla eten en sporten

HANDIGE TIPS

3 belangrijke tips voor Vitaliteitsmanagement

ANIMATIE

Samen aan de slag met duurzame inzetbaarheid.