Onze partners

De Vitaliteitsmanager® werkt op het gebied van wetenschap, innovatie, kennisdeling en (digitale) oplossingen samen met verschillende partners. Door samenwerkingspartners in te zetten op hun eigen talent en specialisatie borgen wij de integrale aanpak van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit in organisaties. Op deze manier zijn de totaaloplossingen voor onze klanten completer en effectiever. Maak kennis met onze partners.

Partner van
TNO

Als partner van TNO Innovation for Life maken wij gebruik van de kennis, wetenschappelijk onderbouwde modellen en de instrumenten van TNO

Partner van
NPDI

Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid (NPDI) is voor organisaties het innovatieve en onafhankelijke kennisnetwerk voor elk inzetbaarheidsvraagstuk.

Partner van Vitalavie

Met Vitalavie vertalen wij onze adviezen naar (online) vitaliteitsoplossingen, interventies en duurzaam inzetbare programma’s op de werkvloer.

Partner van TNO - Wetenschappelijke onderbouwing van onze aanpak

Als partner van TNO Innovation for Life maken wij gebruik van de kennis, de wetenschappelijk onderbouwde modellen en de gevalideerde instrumenten (diverse scans en vragenlijsten) die TNO heeft ontwikkeld in het kader van duurzame inzetbaarheid. Deze zetten wij (digitaal) bij onze klanten in en hierdoor kunnen de data uit de organisatie of sector ook worden afgezet tegen een benchmark. Daarnaast sluiten we aan op bestaande ideeën, instrumenten en initiatieven die al aanwezig zijn in de betreffende organisatie en/of sector.

Partner van NPDI - Kennis en ervaring in succesvol delen

Het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid (NPDI) is voor organisaties het innovatieve en onafhankelijke kennisnetwerk en de sparringpartner voor elk inzetbaarheidsvraagstuk. Het verbindt wetenschap succesvol met praktijk. En helpt organisaties en medewerkers om duurzame inzetbaarheid praktisch vorm te geven. Wij profiteren daarmee van de aanwezige actuele kennis binnen het platform en maken dankbaar gebruik van in de praktijk bewezen instrumenten om oplossingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid te realiseren. 

Partner van Vitalavie – ontwikkelaar van online Vitaliteitsoplossingen

In co-creatie met Vitalavie vertalen wij onze adviezen naar (online) vitaliteitsoplossingen, interventies en programma’s op de werkvloer. De professionals van Vitalavie zijn experts in het activeren van vitaal gedrag in organisaties. Zij bouwen maatwerk vitaliteitsportalen waarin de klant haar eigen vitaliteitsaanbod op een laagdrempelige manier kan aanbieden aan haar medewerkers. Via het vitaliteitsportaal kunnen ook de verschillende scans van TNO worden ingezet en kan er passend aanbod worden toegevoegd voor trainingen, workshops en coaching. Altijd afgestemd op de specifieke behoeften van de klant.

Experts

Maak kennis met onze Vitaliteitsmanagers

Maaike Thijssen

Functie

Sr. Adviseur Duurzame Inzetbaarheid & Organisatievitaliteit

Stories

ARTIKEL

Inzicht in de veroorzakers van stress en werkdruk

COLUMN

Succesvol aan de slag met Duurzame inzetbaarheid

ARTIKEL

Vitaliteit als sleutel tot duurzame inzetbaarheid

ARTIKEL

Voeren jullie al fit gesprekken? 

ARTIKEL

Vitaliteit is meer dan sla eten en sporten

HANDIGE TIPS

3 belangrijke tips voor Vitaliteitsmanagement

ANIMATIE

Samen aan de slag met duurzame inzetbaarheid.