Story - Handige tips

3 belangrijke tips voor Vitaliteitsmanagement

De 3 belangrijkste tips

  1. Voer de dialoog – duurzame inzetbaarheid en vitaliteit zijn voor iedereen anders; heeft de ene werknemer het nodig dat hij zijn werktijden wat flexibeler kan inzetten, een ander is wellicht geholpen met advies en coaching op het gebied van leefstijl of mentale veerkracht. Ga met uw medewerkers in gesprek (wellicht op basis van de uitkomsten van een inzetbaarheidscan zoals de DIX). Stel hen de vraag: “Wat heb jij nodig om vitaal je pensioen te halen?” Bij voorkeur maakt het inzetbaarheidsgesprek (of FIT gesprek zoals wij het vaak noemen) standaard onderdeel uit van de HR cyclus zodat leidinggevende en medewerker minimaal eens per jaar met elkaar in gesprek zijn over dit onderwerp.
  2. Investeer in Vitaal leiderschap –  leiding geven aan inzetbaarheid is echt wat anders dan ‘technisch leidinggeven’. Dit vraagt van een leidinggevende andere competenties en gesprekstechnieken. Het loont de moeite om uw leidinggevenden hierin te trainen zodat zij actief aan de slag gaan en blijven met de inzetbaarheid van hun teams op de langer termijn. Vaak zie ik dat er veel aandacht is voor het voeren van (frequent)verzuim gesprekken maar wat als we dit eens positief keren en de leidinggevenden leren om over inzetbaarheid in gesprek te blijven zodat het verzuimgesprek op termijn wellicht niet meer nodig is?
  3. Leg de regie bij de medewerker – u heeft als werkgever weliswaar verplichtingen om te zorgen dat uw medewerkers fit en met plezier aan het werk kunnen blijven. Het is echter aan de medewerker zelf om de verantwoordelijkheid over zijn of haar eigen gezondheid en vitaliteit te nemen. Het is daarom van belang dat de medewerker zelf de noodzaak tot verandering (de pijn) voelt en aan het stuur gaat zitten om richting te geven aan zijn eigen inzetbaarheid. Mijn advies is dan ook altijd: help medewerkers inzicht te krijgen in hun eigen vitaliteit (bijvoorbeeld door het aanbieden van scan én diverse activiteiten en interventies via een maatwerk vitaliteitsportaal) maar richt de communicatie rondom een Vitaliteitsprogramma altijd op de medewerker, spreek hen aan op hun eigen verantwoordelijkheid. 

Ik wens u veel succes met de eerste stappen naar een vitale organisatie!

Maaike Thijssen
Oprichter De Vitaliteitsmanager®

Over de schrijver

Maaike Thijssen

Functie
Directeur | Adviseur Vitaliteit en Inzetbaarheid