Story - Kennis

Duurzame inzetbaarheid

Wat is duurzame inzetbaarheid precies?

Duurzame inzetbaarheid gaat over de lange termijn. Het gaat over het vermogen van medewerkers om nu en in de toekomst toegevoegde waarde in het werk te leveren en te ervaren. Wij kijken hierbij zowel binnen als buiten de organisatie. Duurzaam inzetbare medewerkers zijn van goede gezondheid en voelen zich energiek en vitaal. Daarnaast houden zij hun kennis, vaardigheden en arbeidsmarktcompetenties op peil. Ze zijn betrokken bij de organisatie en zijn enthousiast en gemotiveerd door hun werk. Hiermee houden zij een goede werk-privé balans en zijn goed voorbereid op de toekomst.

De 6 pijlers van duurzame inzetbaarheid

De Vitaliteitsmanager verdeeld Duurzame Inzetbaarheid in 6 belangrijke pijlers. We kijken naar gezondheid en energie, motivatie en betrokkenheid, vakkennis en vaardigheden, balans werk-privé, persoonlijk leiderschap, en het huidig- en toekomstig functioneren van de medewerker.

  1. Gezondheid en energie: In welke mate is de werknemer in staat om zijn werk te kunnen doen? Dit gaat zowel over de fysieke als psychische gezondheid van de werknemer.
  2. Motivatie en betrokkenheid: Vindt de werknemer het werk boeiend en ervaart hij dit als zinvol;
  3. Vakkennis en vaardigheden: Welke kennis en vaardigheden heeft de werknemer, nu en in de toekomst, nodig om het werk op de juiste manier te kunnen uitvoeren?
  4. Balans tussen werk en privé: Waar ligt de grens tussen de werk- en privé situatie? Een onbalans tussen deze twee zaken zorgt voor stress. Het verbeteren van de werk- en privébalans vermindert het verzuim en verhoogt de tevredenheid.
  5. Persoonlijk leiderschap: Medewerkers moeten eigen regie kunnen en willen nemen en hierin ondersteund worden.
  6. Huidig- en toekomstig functioneren: Toekomstgerichte ontwikkeling is noodzakelijk om het huidige werkvermogen te behouden.

De voordelen van duurzame inzetbaarheid voor de medewerker en de organisatie

Duurzame inzetbaarheid brengt zowel voor de werkgever als de werknemer ontzettend veel voordelen met zich mee. Duurzame inzetbaarheid zorgt er namelijk voor dat je met plezier naar je werk gaat, je de ruimte krijgt om jezelf te ontwikkelen en betere kwaliteit kan leveren. Je ervaart minder stress en een betere werksfeer. Op die manier kun je langer op een gezonde manier aan het werk.

Voor de werkgever levert duurzame inzetbaarheid ook veel voordelen op. Om te beginnen heb je uiteraard lagere verzuimcijfers en een hogere werknemerstevredenheid. De winst zal stijgen omdat de werknemers een hogere kwaliteit in hun werk leveren. De werknemer zal ook minder snel overstappen naar een baan bij een andere werkgever.

Tot slot biedt duurzame inzetbaarheid natuurlijk ook nog voordelen voor de maatschappij. Het houdt namelijk de welvaart en levensstandaard op peil. Uiteraard bespaart duurzame inzetbaarheid ook kosten op arbeidsongeschiktheid en gezondheidszorg.

Hoe ga je aan de slag met duurzame inzetbaarheid?

Je weet nu wat duurzame inzetbaarheid is en welke voordelen het met zich meebrengt. Dan rest er nog maar één vraag: hoe ga je ermee aan de slag? Dit begint met een analyse. Waar staat jouw organisatie nu? Wat gaat er goed en wat kan er eventueel beter? Vervolgens moet er een plan van aanpak worden gemaakt. Wat is het doel? En hoe gaat jouw organisatie deze doelen realiseren? Focus jezelf hierbij ook op de verschillende thema’s.

Zorg ervoor dat de interventies bijdragen aan het realiseren van jouw doelen. Daarnaast moet het passen bij de behoeften van de doelgroep. Hierna is het tijd om de duurzame inzetbaarheid uit te gaan voeren. Alle betrokkenen weten wat er moet gebeuren en wat de doelen van de organisatie zijn. Het is van groot belang dat je jouw medewerkers aanmoedigt om hiermee aan de slag te gaan.

Na een afgesproken periode ga je weer samenzitten met alle betrokkenen. Evalueer hoe de plannen verlopen zijn. Welke dingen zijn goed gegaan en op welke vlakken is er verbetering nodig? Alle onderdelen die goed zijn gegaan moeten een vast onderdeel worden binnen de organisatie.

Medewerkers in de regie

Medewerkers zijn voor een groot gedeelte zelf verantwoordelijk voor hun geluk, gezondheid en groei. Om hen hierbij op gang te helpen maken we gebruik van diverse instrumenten van TNO. Zo zetten we bijvoorbeeld een vitaliteitsvragenlijst (DIX) in om de inzetbaarheid van medewerkers inzichtelijk te maken. Verder maken we gebruik van verdiepende scans op het gebied van stress, bevlogenheid en leefstijl. Wil je hier meer over weten? Check dan deze pagina over de verschillende TNO Scans.

De Vitaliteitsmanager helpt organisaties vitaal worden

Naast de verschillende TNO Scans, ondersteunt De Vitaliteitsmanager organisaties ook op andere manieren wanneer het gaat om duurzame inzetbaarheid. Denk aan coaching en advies, het uitvoeren van een probleemanalyse en projectmanagement. Voor een uitgebreide uitleg over de verschillende diensten die wij uitvoeren kun je terecht op deze pagina. Heb je nog vragen of wil je graag kennis maken met een van onze specialisten? Neem dan gerust contact met ons op!

Over de schrijver

Maaike Thijssen

Functie
Directeur | Adviseur Duurzame Inzetbaarheid & Organisatievitaliteit