Story - Artikel

Inzicht in de veroorzakers van stress en werkdruk

We staan aan de vooravond om de kantoordeuren weer open te gooien. Er is echter een groot tekort aan arbeidskrachten ontstaan en het (psychisch) verzuim is hoger dan ooit.  De toename in het verzuim wordt deels veroorzaakt door de vele corona besmettingen en gebrek aan mankracht maar ook door stress veroorzakende factoren waar het management vaak niet volledig zicht op heeft.  Een voorbeeld zijn alle schokkende berichten in de media over ongepast gedrag en intimidatie op de werkvloer met de nodige gevolgen van dien (o.a. uitval met stress en burn-out klachten).  Veel organisaties worstelen met de vraag wat voor hen de juiste aanpak is voor de komende tijd. Dit is het moment om een gedegen visie met elkaar te ontwikkelen op ‘gezond werken’!

Meten is weten

Een passende aanpak begint met zicht op de kernoorzaken van verzuim. Om tot een goede probleemanalyse te komen werkt De Vitaliteitsmanager® met de onderzoeksmethodieken van TNO. Met de Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) vragenlijsten van TNO kan heel gericht worden gedetecteerd welke combinatie van factoren stress veroorzaken. Dit kunnen zowel werk-als niet-werk gerelateerde factoren zijn. Daarnaast wordt er gekeken naar fysiologische en psychologische aspecten. Op team- en organisatieniveau wordt ingezoomd op werkprocessen, mate van autonomie van werknemers, leiderschap en cultuur. In de vragenlijst wordt heel expliciet gevraagd of er sprake is van ongewenst gedrag op de werkvloer. Uiteraard is de privacy van de vragenlijsten hierbij essentieel

Weerbaarheid

Een andere invalshoek is het onderzoeken van de mate van veerkracht van werknemers, oftewel de weerbaarheid. Hoe goed zijn de werknemers, de teams of de organisatie als geheel, in het omgaan met stressvolle situaties? Zijn er hulpbronnen aanwezig en worden deze ook aangewend? We zien in de praktijk dat er best veel interventies en tools binnen organisaties beschikbaar zijn maar het management en medewerkers zijn vaak onvoldoende op de hoogte van het bestaan. Laat staan dat wordt gemeten naar de effectiviteit.

Passende oplossingen

Met de uitkomsten van het vragenlijstonderzoek kan er, met een team van medewerkers, nog een verdiepingsslag  plaatsvinden. Medewerkers kunnen een toelichting geven op de stress oorzaken die voor hen bepalend zijn maar ook meedenken over mogelijke oplossingsrichtingen.  Vragen die bijvoorbeeld uitgewerkt kunnen worden zijn:

  • Welke stressoren hebben de meeste impact?
  • Welke aspecten van het huidige beleid ondersteunen herstel?
  • Wat missen we aan interventies om verder bij te dragen aan herstel en duurzame inzetbaarheid? Deze output en informatie vormen het startpunt van een gedegen visie en nieuw beleid.

Er liggen in deze hectische en onzekere tijd genoeg kansen. Met de juiste informatie en ambities kunnen we daar vandaag al mee beginnen. Elke medewerker verdient een gezonde, veilige en uitdagende werkplek.

De Vitaliteitsmanager® denkt en werkt graag met u mee in het bouwen van vitale organisaties! www.devitaliteitsmanager.nl

Over de schrijver

Claudia Somers

Functie
Adviseur Organisatievitaliteit