Story - Artikel

Vitaliteit is meer dan sla eten en sporten

Vitaliteit is een optelsom van meerdere factoren (zie ook onderstaand figuur).

De basis van Vitaliteit is zingeving; iemand kan wel heel gezond eten en sportief zijn, als hij/zij geen zingeving in zijn leven ervaart, geen passie voelt en niet het idee heeft ertoe te doen, zal hij/zij zich nooit echt vitaal voelen. Dit vertaalt zich op de werkvloer naar vragen als ‘Zit je op de juiste plek?’, ‘Past deze functie bij jouw dromen en ambitie?’, ‘Geeft jouw baan je energie?’. Kortom, het gaat over de mate van bevlogenheid waarmee iemand zijn werk doet.

De basis van Vitaliteit is zingeving; iemand kan wel heel gezond eten en sportief zijn, als hij/zij geen zingeving in zijn leven ervaart, geen passie voelt en niet het idee heeft ertoe te doen, zal hij/zij zich nooit echt vitaal voelen. Dit vertaalt zich op de werkvloer naar vragen als ‘Zit je op de juiste plek?’, ‘Past deze functie bij jouw dromen en ambitie?’, ‘Geeft jouw baan je energie?’. Kortom, het gaat over de mate van bevlogenheid waarmee iemand zijn werk doet.

Op de tweede plaats komt dan verbinding. Hiermee bedoel ik ínteractie met anderen, ergens bij horen, fijne sociale contacten hebben. Op de werkvloer gaat het dan om het hebben van een goede relatie met collega’s en leidinggevende(n), in het team passen en je thuis voelen in de cultuur van de organisatie en de manier waarop men met elkaar omgaat.


De derde belangrijke pijler is veerkracht; de mate waarin iemand om kan gaan met (werk)druk, tegenslag en veranderingen. Ongeveer vijftig procent van het verzuim in Nederland is gerelateerd aan psychosociale arbeidsbelasting (stress en burn-out). Het loont dus de moeite om als werkgever te investeren in het vergroten van de veerkracht van medewerkers om op die manier uitval door stress te beperken.

De laatste 3 pijlers: ontspanning, beweging en voeding, zijn voor de meeste mensen wat meer voordehand liggend. Iedereen weet inmiddels wel dat we niet te vaak ongezond moeten eten, dat we voldoende lichaamsbeweging moeten hebben en dat slapen goed doet. Of iedereen ook echt iets doet met die kennis is natuurlijk een tweede.

Het is helaas geen vanzelfsprekendheid dat medewerkers zelf de volledige verantwoordelijkheid nemen over hun vitaliteit en gezondheid. Als werkgever heeft u vandaag de dag een verplichting om hen hierin (tot op zekere hoogte) te faciliteren om zodoende de mensen en de organisatie beter te laten presteren.

Over de schrijver

Maaike Thijssen

Functie
Directeur | Adviseur Vitaliteit en Inzetbaarheid