Story - Kennis

Vitaliteit op de werkvloer

Er wordt steeds meer over gesproken: vitaliteit op de werkvloer. En dit is zeker geen onbelangrijk onderwerp. Vitaliteit zorgt namelijk voor een daling in het ziekteverzuim en een hogere productiviteit van de werknemers. Werkgevers zetten in op vitaliteit om de duurzame inzetbaarheid voor het bedrijf te bevorderen. Wat is vitaliteit precies? Waarom is het zo belangrijk? En vooral: hoe kan vitaliteit op de werkvloer gerealiseerd worden? De Vitaliteitsmanager vertelt er graag meer over.  

Wat is vitaliteit? 

Vitaliteit gaat over de kracht en energie waarmee mensen fysiek, mentaal en emotioneel in het leven staan. Vitale medewerkers zijn van groot belang om mee te kunnen groeien met de organisatie. Medewerkers moeten gezond, betrokken, energiek en gemotiveerd zijn om naar hun werk te gaan.  

Over het algemeen heeft vitaliteit vier onderdelen: fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. Laten we dit toelichten. 

  1. Fysiek. Het fysieke onderdeel gaat voornamelijk over het uithoudingsvermogen, kracht en herstelvermogen. Beweegt de persoon voldoende? Eet en drinkt deze persoon genoeg? En hoe is het slaapritme? 
  1. Mentaal. Dit gaat voornamelijk over de groei en ontwikkeling van een persoon. Hoe is de concentratie? Heeft de persoon voldoende zelfvertrouwen? En is hij of zij gemotiveerd om te blijven leren en over zichzelf te reflecteren? 
  1. Emotioneel. Het emotionele onderdeel gaat onder andere over het zelfbewustzijn. Kan de persoon zich inleven in de behoeften en gevoelens van anderen? Hoe wordt er omgegaan met conflicten? En is de persoon in staat om goed samen te werken of eventueel leiding te geven? 
  1. Spiritueel. Dit onderdeel van vitaliteit gaat er voornamelijk over of de persoon een betekenisvol leven leidt. Is er voldoende motivatie om te komen werken? En hoe is de balans tussen werk en privé? 

Welke factoren beïnvloeden de vitaliteit? 

Vitaliteit gaat niet alleen over de fysieke gezondheid van een persoon. Ook de geestelijke gezondheid, persoonlijkheid, sociale omgeving, persoonlijke waarden en karakter spelen hierbij een belangrijke rol. Vitaliteit kan door diverse factoren beïnvloed worden.  

Om te beginnen houdt vitaliteit veel verband met iemands leefstijl. Eet en drinkt de persoon gezond? Beweegt hij of zij voldoende? Wordt er voldoende ontspannen en geslapen? Rookt of drinkt de persoon? En is er sprake van drugsgebruik? 

Iemands leefstijl is niet het enige dat vitaliteit kan beïnvloeden. Denk ook aan sociaal-demografische aspecten. Iemands leeftijd, geslacht en opleidingsniveau spelen namelijk ook een grote rol bij vitaliteit. Tot slot kunnen factoren op werk vitaliteit beïnvloeden. Denk aan het inkomen, de werkbelasting en de werkomgeving.  

Het belang van vitaliteit op de werkvloer 

Medewerkers moeten continu omgaan met veranderingen. Zowel privé als zakelijk. Zo krijgen ze privé te maken met verschillende levensfases: veranderingen in de gezinssamenstelling en het ouder worden waarbij fysieke of psychische ongemakken komen kijken. Op het werk moet de medewerker zich voor de volle honderd procent kunnen geven.  

Wanneer werknemers met plezier naar hun werk gaan zijn zij van grote waarde voor het bedrijf. Een vitale organisatie presteert beter en is succesvoller. Vitaliteit vergroot de productiviteit van de organisatie. Medewerkers werken beter samen, inspireren elkaar en zijn een stuk gelukkiger.  

Vitaliteit is dus van groot belang voor een succesvolle organisatie. Hoe kan vitaliteit op de werkvloer worden gerealiseerd? Daar vertellen we graag meer over.  

Vitaliteit op de werkvloer verhogen 

Er is reden genoeg om aan de slag te gaan met vitaliteit op de werkvloer. Daarom geven we graag enkele tips om de vitaliteit op de werkvloer te verhogen. 

Het vitaliteitsbeleid 

Laat medewerkers zien dat u vitaliteit zeer serieus neemt. Zorg dat u transparant en structureel over vitaliteit blijft communiceren. Leidinggevenden moeten voldoende aandacht schenken aan hun eigen vitaliteit en die van hun medewerkers. Daarom is het belangrijk om regelmatig het gesprek aan te gaan.  

Stimuleer vitaal werken 

Wanneer je leuke extra’s biedt zullen werknemers eerder willen werken aan hun vitaliteit. Biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om jaarlijks sportieve activiteiten te declareren.  

Gezonde voeding aanbieden 

Dit is een zeer simpele stap richting vitaliteit. Door gezond eten aan te bieden in de kantine en op de werkvloer stimuleer je werknemers om gezonder te eten. Zet bijvoorbeeld een grote fruitschaal neer of denk aan gezonde snacks in plaats van snoep.  

Wist je dat het ook beter is om gezamenlijk te lunchen? Het elkaar zien en spreken tijdens het eten bevordert het contact en de samenwerking van medewerkers. Dit draagt bij aan de vitaliteit van de organisatie. 

Voldoende beweging en ontspanning 

Een groot gedeelte van de Nederlanders werkt achter een computer. Te lang zitten is slecht voor de gezondheid. Bied werknemers de gelegenheid om ook staand te kunnen werken. Of zorg voor meer kleinere pauzes, zodat werknemers hun hoofd even kunnen legen. Een fiets van de zaak is ook een mooie manier om medewerkers te stimuleren om extra te bewegen.  

Ga stress tegen 

Houd de tekenen van stress bij medewerkers in de gaten. Reageert iemand vaak afwezig? Moppert deze persoon veel? Of worden afspraken vaak vergeten? Praat extra met deze medewerkers en geef ze de gelegenheid om af en toe stoom af te blazen.  

Hoe is de vitaliteit van uw organisatie? 

Weten hoe uw organisatie ervoor staat op het gebied van vitaliteit? Doe dan de quickscan. Op basis van deze quickscan en een uitgebreide stakeholder analyse brengen wij een advies uit. Geen taaie consultancyrapportages, maar op maat gemaakte programma’s en praktische tips. Op die manier realiseert u vitaliteit op de wekvloer.  

Heeft u nog vragen over vitaliteit? Of wilt u graag kennismaken met een van onze medewerkers? Neem dan gerust contact met ons op! 

Over de schrijver

Maaike Thijssen

Functie
Directeur | Adviseur Duurzame Inzetbaarheid & Organisatievitaliteit