Story - Artikel

Voeren jullie al fit gesprekken? Start met het Beoordelingsgesprek in nieuwe stijl!

Stoppen dan maar? Nee! Want elke medewerker wil graag feedback en aandacht voor zijn prestaties, vitaliteit en ontwikkeling. Maar het moet wel anders. Geen oude-wijn-in-nieuwe-zakken, maar écht anders. Want HR-innovatie is key voor het in beweging krijgen van je organisatie voor een wendbare en vitale toekomst.

MAATGESNEDEN AANPAK MET FOCUS OP WENDBAARHEID EN VITALITEIT VAN MEDEWERKERS

Het betekent op de eerste plaats wegblijven bij de one-size-fits-all aanpak en juist een op maat gesneden werkwijze kiezen voor jullie eigen organisatie. Daarbij hanteren we in de praktijk wel een aantal uitgangspunten om de noodzakelijke wendbaarheid en vitaliteit van alle medewerkers in de organisatie te stimuleren.

Continue feedbackloops op resultaten in een maand- of kwartaalcyclus

Als organisaties hun doelen en resultaten veelvuldig aanpassen aan marktonwikkelingen is het logisch om ook feedback aan medewerkers in regelmatige korte loops in te richten. Door maandelijks of per kwartaal scherp te stellen op de doelen en resultaten voor de komende periode, houdt elke medewerker in de eigen activiteiten ook focus op wat werkelijk belangrijk is op dit moment. Snel en tijdig bijstellen van achterstanden of veranderende omstandigheden is op die manier een stuk gemakkelijker. Een het leereffect van dergelijke korte feedbackloops voor het leveren van topprestaties is vele malen groter dan de traditionele jaarlijkse beoordelingsmomenten.

De medewerker is eigenaar van het gesprek

Als we motivatie en betrokkenheid vragen van medewerkers is het heel gewoon om de medewerker ook eigenaarschap te geven over het FIT-gesprek. In plaats van te gaan zitten en luisteren naar feedback van de leidinggevende, vraagt eigenaarschap dat de medewerker zelf relevante inhoud levert voor een zinvol gesprek: reflecteren op de afgelopen periode, feedback ophalen bij collega’s, doelen stellen voor de komende periode en benoemen wat er nodig is om tot resultaat te komen. En op die manier is de leidinggevende in staat om zijn rol als coach werkelijk invulling te geven en weg te blijven bij de aloude command-and-control stijl van leiderschap.

Aandacht voor huidige prestaties én een gezonde toekomstige inzetbaarheid

Resultaten op dit moment geven geen garanties meer voor resultaten in de toekomst. Als de wereld continu verandert zal ook de medewerker moeten blijven werken aan zijn eigen vitale inzetbaarheid. Dat is voor veel medewerkers wennen. Jarenlang waren we vooral als werkgever verantwoordelijk voor de ontwikkeling van medewerkers. Nu willen we weten hoe de medewerker zelf zijn toekomst voor zich ziet, wat de eigen loopbaanwensen zijn en wat er nodig is om bij te blijven in alle veranderingen in de organisatie en de markt.

Onderdeel van inzetbaarheid is ook de mentale en fysieke fitheid van de medewerker. Zeker in ons tijdperk waarin langer doorwerken en continue druk voor medewerkers voelbaar is, vormt aandacht voor mentale en fysieke fitheid een onmisbaar onderdeel van het FIT-gesprek.

Stimuleren van de gewenste organisatiecultuur

Naast het realiseren van doelen is de manier waarop we werken in de organisatie van groot belang. Veel organisaties willen een cultuur waarin innoveren, experimenteren en wendbaar zijn hoog in het vaandel staat. Juist door de bijdrage van de medewerker aan de gewenste cultuur expliciet te bespreken, komt deze cultuur werkelijk tot leven. Cultuur verandert niet door een poster met mooie woorden aan de muur te hangen. Cultuur verandert door hierover het FIT-gesprek te voeren en te bespreken hoe elke medewerker in zijn dagelijkse manier van werken hier aan bij kan dragen.

Leren en ontwikkelen on-the-job in gave projecten in de organisatie

Opleidingen leren ons wat er al bekend is in de wereld. Terwijl de toekomst juist zal gaan over het ontdekken van nieuwe inzichten en mogelijkheden. Dat maakt dat leren en ontwikkelen steeds vaker weg beweegt van dure externe trainingen en opleidingen en steeds meer handen-en-voeten krijgt door on-the-job leren in gave projecten en nieuwe vraagstukken. Nieuwe oplossingen uitproberen, fouten maken en hier lering uit trekken.

Het signaleren van gave projecten en vraagstukken in de organisatie maakt onderdeel uit van het FIT-gesprek, zodat we directe actie voor on-the-job ontwikkeling in gang kunnen zetten. Waarmee leren en ontwikkelen gelijktijdig plaatsvindt met het leveren van output en samenwerking in de totale organisatie. Hoe mooi is dat?!

ONTWIKKELING VANUIT CO-CREATIE MET MEDEWERKERS EN LEIDINGGEVENDEN

Een werkelijk maatgesneden aanpak voor FIT-gesprekken in jouw organisatie verzinnen we niet meer in de ivoren toren van HR. We ontwikkelen de aanpak in co-creatie met medewerkers en leidinggevenden, gefaciliteerd door HR. Daarvoor maken wij gebruik van stappen uit de innovatiemethode van Design Thinking: specifieke gebruikersbehoeften inventariseren – samen ontwerpen – uitproberen / testen – bijschaven – toepassen en daarna continu verbeteren op basis van  gebruikerservaringen in de praktijk.

Door in co-creatie de FIT-gesprekken concreet vorm te geven, komen we tot een aanpak die de motor wordt voor vitale topprestaties en een sterke bedrijfscultuur in jullie organisatie.

Zó bouw je een future proof organisatie die wendbaar en vitaal is!

Nieuwsgierig naar FIT-gesprekken voor jullie organisatie? Neem contact op met Chris Dinjens via chris@devitaliteitsmanager.nl of  06-22629677.

Over de schrijver

Chris Dinjens

Functie
HR Verandermanager | Organisatieadviseur