TNO Scans

Als partner van TNO biedt De Vitaliteitsmanager® diverse wetenschappelijk onderbouwde vragenlijsten aan die inzicht geven in de duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van medewerkers. Het basisinstrument is de Duurzame InzetbaarheidsindeX (DIX). Daarnaast zijn er verschillende verdiepende scans om specifieke situaties en omstandigheden te onderzoeken. Zoals bijvoorbeeld de PSA scan om factoren rondom werkdruk en ongewenst gedrag in kaart te brengen.

Duurzame
Inzetbaarheids
indeX (DIX)

De DIX meet duurzame inzetbaarheid van medewerkers binnen organisaties en inzicht in de 4 kerngebieden.

Scan Psychosociale Arbeidsbelasting
(PSA)

De Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) vragenlijst brengt factoren rondom werkdruk in kaart

Arbeids-
omstandigheden
scan

De Arbeidsomstandigheden scan brengt de omstandigheden waaronder medewerkers werken in kaart

Scan onregelmatige werktijden en
ploegendienst

Deze vragenlijst geeft inzicht in effecten van het werken in onregelmatige werktijden en ploegendienst en welke factoren hierop van invloed zijn

Richting Ruimte
Ruggensteun vragenlijst

Om te kunnen leren en ontwikkelen, zijn richting, ruimte en ruggensteun vanuit de organisatie belangrijke factoren.

Gezond leven scan

De Gezond Leven vragenlijst geeft inzicht in de leefstijl van medewerkers op een 7-tal aspecten zoals: bewegen, roken, alcohol, voeding, slaap en ontspanning, sociale steun en actieve houding.

Vita-16 vragenlijst

De Vita-16 geeft inzicht in de vitaliteit van medewerkers. De Vita-16 vragenlijst meet algemene vitaliteit op de 3 dimensies: veerkracht, motivatie en energie.

Scan Leidinggeven aan Duurzame
Inzetbaarheid

De scan ‘Leidinggeven aan duurzame inzetbaarheid’ draagt bij aan de versterking van de rol van leidinggevenden als het gaat om duurzame inzetbaarheid (DI)

Duurzame InzetbaarheidsindeX (DIX)

De DIX meet duurzame inzetbaarheid van medewerkers binnen organisaties en inzicht in 4 kerngebieden:

 • Gezondheid & energie
 • Vakkennis & vaardigheden
 • Motivatie & betrokkenheid
 • Werk-privé balans

Daarnaast vraagt de DIX naar huidig en toekomstig functioneren van medewerkers, en persoonlijk leiderschap in het werken aan de eigen ontwikkeling. Tot slot worden ook belemmerende factoren in het huidige functioneren uitgevraagd.

Na het invullen van de DIX krijgen medewerkers een persoonlijk inzetbaarheidsrapport met scores op de verschillende thema’s. Zij kunnen zelf aan de slag met hun verbeterpunten. Het is mogelijk om vanuit het rapport door te linken naar een maatwerk Vitaliteitsportaal van de klant met daarin passende interventies en activiteiten. Voor de organisatie worden de uitkomsten op groepsniveau (vanaf 30 invullers) teruggekoppeld in een management dashboard. Dit kan als input gebruikt worden om verder vorm te geven aan inzetbaarheid- en vitaliteitsbeleid.

Scan Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA)

De Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) vragenlijst brengt factoren rondom werkdruk in kaart, zoals

 • emotionele en cognitieve belasting van het werk
 • burn-out klachten
 • sociale steun van collega’s en leidinggevende
 • autonomie en regelmogelijkheden van de werknemer

Hiermee biedt de vragenlijst inzicht in de ervaren werkdruk, evenals aanknopingspunten om werkdruk binnen een organisatie aan te pakken.

De PSA vragenlijst sluit aan bij het werkdrukmodel van TNO, en heeft benchmark cijfers op basis van de NEA (Nederlandse Enquête Arbeidsomstandigheden)

Arbeidsomstandigheden scan

De Arbeidsomstandigheden scan brengt de omstandigheden waaronder medewerkers werken in kaart, op de volgende thema’s:

 • Fysieke belasting van het werk
 • Afwijkende werktijden
 • Werken met gevaarlijke stoffen
 • Factoren als lawaai, klimaat, verlichting
 • Beeldschermwerk & zitten
 • Veiligheidscultuur
 • Effecten op gezondheid en inzetbaarheid

Na het invullen van de scan krijgen medewerkers hun scores teruggekoppeld in hun persoonlijke dashboard. Er wordt uitgelegd wat de score betekent en er worden algemene adviezen gegeven om de arbeidsomstandigheden waar mogelijk te verbeteren. Soms wordt doorgelinkt naar het Arboportaal, waar meer informatie over een bepaald thema te lezen is. Voor de organisatie worden de uitkomsten op groepsniveau (vanaf 30 invullers) teruggekoppeld in een management dashboard.

De vragen uit de Arbeidsomstandigheden scan zijn afkomstig uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (TNO).

Scan onregelmatige werktijden en ploegendienst

De onregelmatige werktijden en ploegendienst vragenlijst geeft inzicht in effecten van het werken in onregelmatige werktijden en ploegendienst en welke factoren hierop van invloed zijn. De scan meet:

 • Persoonlijke omstandigheden (zoals samenstelling huishouden en chronotype)
 • Blootstelling aan onregelmatige werktijden (zoals type diensten, aantal jaren werkervaring)
 • Werkomstandigheden (zoals verlichting, veiligheid en sociale steun)
 • Leefstijl (bewegen, roken, alcohol, voeding, ontspanning)
 • Gezondheid (zoals algehele gezondheid, vermoeidheid, herstelbehoefte)
 • Toekomstperspectief (tot welke leeftijd denkt iemand in staat te zijn om te werken in onregelmatige werktijden, heeft iemand behoefte aan aanpassingen en zo ja, welke dan?)

Deze vragenlijst geeft de organisatie inzicht in welke effecten het werken in onregelmatige werktijden heeft op haar medewerkers en aanknopingspunten aan welke knoppen gedraaid kan worden om eventuele knelpunten op te lossen.


Richting Ruimte Ruggensteun vragenlijst

Om te kunnen leren en ontwikkelen, zijn richting, ruimte en ruggensteun vanuit de organisatie belangrijke factoren.

De vragenlijst meet met 11 vragen:

 • Richting: Duidelijkheid over de toekomstvisie van de organisatie en wat dat voor het werk betekent
 • Ruimte: Tijd en middelen die de medewerkers ervaren vanuit de organisatie om te leren en ontwikkelen
 • Ruggensteun: Steun en waardering die medewerkers ervaren vanuit de organisatie om beter te worden in hun werk

Deze vragenlijst geeft inzicht in de mate waarin medewerkers richting, ruimte en ruggensteun vanuit de organisatie ervaren.

Gezond leven scan

De Gezond Leven vragenlijst geeft inzicht in de leefstijl van medewerkers op de volgende aspecten:

 • Bewegen
 • Roken
 • Alcohol
 • Voeding
 • Slaap en ontspanning
 • Sociale steun
 • Actieve houding in het werken aan gezondheid

Door het invullen van de Gezond Leven vragenlijst krijgen medewerkers inzicht in hun eigen leefstijl en welke aspecten zij mogelijk kunnen verbeteren. Tevens krijgen zij waar mogelijk tips en adviezen ter verbetering van hun leefstijl.

Vita-16 vragenlijst

Vitale medewerkers bruisen van de energie, hebben het vermogen om na een negatieve gebeurtenis het leven weer op te pakken en zijn gemotiveerd in de uitoefening van hun werk en in het participeren in de samenleving. Vitale medewerkers zijn productiever, zorgen voor meer tevreden klanten, hebben minder ziekteverzuim, en een lage uitstroom.

 • De Vita-16 vragenlijst meet algemene vitaliteit van medewerkers op 3 dimensies:
  Veerkracht (bijvoorbeeld: “Ik kan heel goed omgaan met tegenslagen”)
 • Motivatie (bijvoorbeeld: “Ik maak plannen voor de toekomst”)
 • Energie (bijvoorbeeld: “Ik heb genoeg energie om al mijn dagelijkse activiteiten te kunnen volbrengen”)

Medewerkers krijgen na het invullen van de Vita-16 hun scores teruggekoppeld in hun persoonlijke dashboard. Voor management of HR is terugkoppeling van groepsscores vanaf 30 personen mogelijk.

De uitslagen van de Vita-16 worden als ‘stoplichtkleuren’ weergegeven (rood/oranje/geel/groen) en zijn gebaseerd op het Nederlandse referentiebestand van TNO.

Scan Leidinggeven aan Duurzame Inzetbaarheid

De scan ‘Leidinggeven aan duurzame inzetbaarheid’ draagt bij aan de versterking van de rol van leidinggevenden als het gaat om duurzame inzetbaarheid (DI). Er wordt gekeken naar de volgende onderwerpen:

 • Competenties van de leidinggevende rondom DI in het algemeen (zoals voorbeeldgedrag, feedback geven, motiveren & stimuleren van medewerkers)
 • Kennis en vaardigheden rondom DI
 • Context en koers van de organisatie (voor wat betreft duurzame inzetbaarheid)
 • Steun & middelen om rol goed uit te oefenen

De scan Leidinggeven aan Duurzame Inzetbaarheid is ontwikkeld door TNO en is gebaseerd op literatuuronderzoek, een competentieprofiel ontwikkeld voor leidinggevenden, en praktijkervaringen (Sanders et al., 2013).

Experts

Maak kennis met onze Vitaliteitsmanagers

Maaike Thijssen

Functie

Sr. Adviseur Duurzame Inzetbaarheid & Organisatievitaliteit

Stories

ARTIKEL

Inzicht in de veroorzakers van stress en werkdruk

COLUMN

Succesvol aan de slag met Duurzame inzetbaarheid

ARTIKEL

Vitaliteit als sleutel tot duurzame inzetbaarheid

ARTIKEL

Voeren jullie al fit gesprekken? 

ARTIKEL

Vitaliteit is meer dan sla eten en sporten

HANDIGE TIPS

3 belangrijke tips voor Vitaliteitsmanagement

ANIMATIE

Samen aan de slag met duurzame inzetbaarheid.